>>  English

Orgány Rady pro reklamu:

Valná hromada je nejvyšším orgánem Rady pro reklamu.

Výkonný výbor vykonává a prosazuje rozhodnutí valné hromady v období mezi jejími zasedáními.

Arbitrážní komise je 13 členný nezávislý expertní tým, jehož hlavní náplní je posuzovat stížnosti na neetické či neslušné reklamy. V arbitrážní komisi jsou poměrně zastoupeni zadavatelé, agentury, média a významní právní odborníci, specializující se na oblast reklamy. Od roku 2001 jsou členy arbitrážní komise i psycholog a sexuolog.

Sekretariát zajišťuje běžné fungování Rady. Sekretariát má dva stálé zaměstnance – výkonného ředitele a asistentku. info<zavinac>rpr.cz

Dozorčí komise dozorčí komise je orgánem rady, zodpovědným za dozor nad činností a hospodařením rady a jejích orgánů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» » Od 1.9.2006 změna email adresy na « «
Malostranské nám. 23/37, 118 00 Praha 1, Telefon: +420 257 531 441, Fax: +420 257 531 441, e-mail: info<zavinac>rpr.cz